Президент України проти заборони ЛГБТ-маршів

Така заборона суперечитиме толерантному європейському суспільству в Україні.

Президент України проти заборони ЛГБТ-маршів - image deswy4twsaa_9m3_735x418 on https://kyivtime.co.ua

Це випливає з відповіді Президента України на петицію громадянина Танцюри щодо захисту традиційних сімейних цінностей.

“Поділяючи стурбованість громадськості щодо порушеної проблеми, хочу зазначити, що наше спільне завдання – побудувати толерантне, демократичне та європейське суспільство в Україні”, – відповідає Президент України громадянинові Танцюрі.

“Стосовно заборони на законодавчому рівні пропаганди і популяризації різних видів девіантної статевої поведінки й антисімейних ідей вважаю за необхідне зауважити, що обов’язком кожної людини є не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей (стаття 68 Конституції України). Попри те, що кожному гарантовані права на свободу світогляду і віросповідання, на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, Конституцією України та Європейською конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод встановлені обмеження цих прав, зокрема з метою захисту прав інших людей”, – ідеться у відповіді Президента.

Президент наголошує, що “за Конституцією України Кабінет Міністрів України вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина; забезпечує проведення політики у сферах соціального захисту, освіти, науки і культури; розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку України (пункти 2-4 статті 116 Конституції України).

З урахуванням викладеного я звернувся до Прем’єр-міністра України з пропозицією доручити відповідним центральним органам виконавчої влади спільно з науковцями, фахівцями, представниками громадськості провести системний аналіз реалізації державної сімейної політики в Україні та внести в установленому законодавством порядку відповідні узагальнені матеріали і пропозиції щодо розв’язання наявних проблем у цій сфері; опрацювати питання прийняття загальнодержавної стратегії захисту та популяризації традиційних сімейних цінностей та інституту сім’ї в Україні і поінформувати про ухвалені за підсумками проведеної роботи рішення громадськість шляхом розміщення відповідної інформації на веб-порталі Уряду України”, – підсумовує глава держави.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

За темою:

Leave a Comment